برنامه‌نویس بودن بعد از چهل سالگی

برنامه‌نویس بودن بعد از چهل سالگی
این متن ترجمه‌ایست از Being A Developer After 40، متن سخنرانی Adrian K...