کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک و توسعه دهنده نرم افزار