سلام من ابوالفضل هستم.و خیلی به نوشتن .آیتی. علاقه دارم امیدوارم مطلاب به دردتون بخور ما را دنبال کنید. (لصفا معرفی کنید).اینجا هر مطلبی که بخوای هست