ویرگول
ورودثبت نام
آکادمی راد
آکادمی راد
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

اقدام

معنی اقدام کردن چیه: دست به کاری زدن ؛ به کاری مشغول شدن.

احتمالا برای شما هم پیش اومده که خواسته باشید یک کار یا یک هدفی رو شروع کنید. اما مدام امروز و فردا میکنید و برای شروع نمیتوانید اقدام کنید.خواسته و هدف کاملا معلوم و حتی مسیر هم برایش مشخص کرده اید.اما انگار یک چیزی مانع شروع کار و اقدام کردن شما می شود.

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین عامل عقب نگه داشتن شما از اقدام به عمل ((ترس)) است.ترس باعث می‌شود که شروع و اقدام نکنید و یا حتی انگیزه کافی را برای ادامه دادن نداشته باشید.این ترس ممکن است از موارد مختلفی مثل:ترس از شکست، ترس از تمسخر، ترس از راه و تصمیم اشتباه کنند و یا حتی ترس از موفق نشدن باشد که این تنها به دلیل باورهای شماست..

اگر ما حس شجاعت را برای روبرو شدن با ترس هایمان تقویت کنیم و شجاعت رسیدن به موفقیت،شجاعت حرکت کردن، شجاعت اقدام و عمل رو داشته باشیم به سادگی میتوانیم به هدف خود و موفقیت برسیم. پس به جای حرف زدن باید باید عمل کنیم.چون محال ممکن است که موفقیت با حرف زدن عملی شود.باید اقدام کنیم.

این را با اطمینان کامل میگویم که هر زمان اقدام و عمل کنیم ناخواسته اتفاق ها و یا انسانهایی سر راه ما قرار میگیرند که در مسیر رسیدن به هدف و موفقیت ما تاثیر گذارخواهند بود.چون رسیدن به قله موفقیت محصول اقدام و حرکت است.همه جهان هستی یک ویژگی بارزدارد و آن حرکت و جنب و جوش است.در کره زمین،گونه های مختلف گیاهان، جانوران، انسان ها و به طور کلی حیات در حال حرکت است و هیچ توقفی در کار نیست.، و اتفاقا موفقیت هم حاصل حرکت است.

این را هم بدانیم که تا شروع نکنیم موفق نخواهید شد.چون اقدام،عمل و حرکت کردن برای موفقیت لازم است و اتفاقا تفاوت بزرگ افراد موفق و ناموفق در همین اقدام و حرکت کردن است.بدانیم که حرکت نکردن و عمل نکردن بزرگ‌ترین دشمن ما در راه رسیدن به اهداف است.

هر بار که به دلیلی کاری و یا اقدامی را عقب می اندازیم و به این فکر میکنیم که چه چیزی مانع اقدام و حرکت ما شده است،کافی ست یک قدم خیلی کوچک برداریم و برای این کار متعهد شویم که هر روز فقط یک قدم خیلی کوچک برداریم.با همین حرکت انرژی و انگیزه کافی را پیدا میکنیم و باعث میشود هر چه جلوتر می رویم،قدم های ما بزرگ تر و به طبع آن نتایج بزرگ تری بدست آوریم.

پس به این نتیجه میرسیم که موفقیت و رسیدن خواسته ها و اهداف محصول اقدام کردن و عمل گرایی ماست.هرچه اقدامات ما دقیق تروحساب شده تر و همچنین با برنامه ریزی بهتری همراه باشد،به همان اندازه موفقیت ما چشمگیر تر خواهد بود.حتی اگر روند حرکت ما کمی کند باشد،اما در مسیر درست حرکت کنیم و چیزی ما را از مسیر اصلی و برنامه ریزی که انجام داده ایم منحرف نکند،در نهایت به مقصد خواهیم رسید.

اقدامموفقیتترسشجاعتحرکت
آموزش مسیر موفقیت تجربه شده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید