چرا ۹۰٪ استارتاپ‌ها شکست می‌خورند؟ ما چکار می‌تونیم بکنیم؟

چرا ۹۰٪ استارتاپ‌ها شکست می‌خورند؟ ما چکار می‌تونیم بکنیم؟
اکثر کارآفرینان فکر می‌کنند اونها در حال ساخت یک محصول فوق‌العاده که ا...