👨🏻‍💻‌ دوست دارم یه برنامه نویس موفق و خلاق باشم و استارتاپهای موفق در کشور های مختلف خلق کنم✌️