👨🏻‍💻‌ دوست دارم همیشه یه برنامه نویس موفق و خلاق بمونم و استارتاپهای موفق در کشور های مختلف خلق کنم✌️