علاقه‎مند به برنامه نویسی 😉 [[درحال حاظر سربازیم، مرخصی اومدم این متنو بر میدارم]]