استفاده از "می‌باشد" ممنوع می‌باشد!

اگه من یه روز تو این مملکت یه مسئولی چیزی بشم، اولین حکمم همینه! آخه م...