بین پایان خدمت و آمدن کارت میشه گذرنامه (پاسپورت) گرفت؟

پاسخ این سوال یک کلمه هست: بله

و حالا چطوری؟

کافیه از یگان محل خدمتتون بخواهید یک نامه در این مورد بهتون بده و این نامه رو به مرکز نظام وظیفه ببرید

اگر از قبل پاسپورت (گذرنامه) داشته باشید کارتون خیلی سریع انجام میشه و ظرف یک ساعت بهتون اجازه خروج داده میشه. البته فقط برای 1 ماه! فقط برای یکبار خروج! و فقط به مقصد یک کشور! که کشور رو توی مرکز نظام وظیفه اعلام میکنید.

و اگر پاسپورت نداشته باشید یک نامه هم میزنند که بعد از تاییدش (که اینم برای من یک ساعت طول کشید) میتونید از پلیس +10 درخواست گذرنامه بدید و ظرف 3/4 روز گذرنامه دم خونتونه.

و ضمنا بعد از اینکه کارت پایان خدمت اومد باید به به پلیس+10 مراجعه کنید تا خروجتون آزاد بشه