بین پایان خدمت و آمدن کارت میشه گذرنامه (پاسپورت) گرفت؟

پاسخ این سوال یک کلمه هست: بلهو حالا چطوری؟کافیه از یگان محل خدمتتون ب...