از ویرگول توقع نداشتم!

ی تشکر ویژه می خواستم خدمت ویرگول عزیز بکنم که پست من بعد از چند دقیقه از لیست جدید ترین ها پاک کرد.

-و من ی سوال پیش اومد برام واقعا خواسته این کمپین یک خواسته نا به جایی بود در این پست ؟

-بیشتر ازینکه این خواسته جنبه اجتماعی داشته باشه جنبه سیاسی داشت ؟

به نظر من ویرگول جان شما به عنوان ی استارتاپ در زمینه نشر مقاله و شبکه اجتماعی بهتره یک دید بدون جبه نسبت به مقاله ها داشته باشین حتی اگه مطلب اشتباه باشه و قضاوت راجب اون موضوع به خواننده بسپارین !

خلاصه من اصلا از ویرگول توقع همچین کاری نداشتم و واقعا امید منو به عنوان حضور در یک محیط دوستانه پویا و شفاف نا امید کرد !


اینم پستی که جلوی دیده شدنش گرفته شد!https://virgool.io/@amin.mir/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AA%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-efgvveqry2jh