دور زدن کپچای سایت سایپا بدون پردازش تصویر

دور زدن کپچای سایت سایپا بدون پردازش تصویر
پیامی داشتم که دوستی میگفت دنبال یک اسکریپت ساده هست تا بتونه فیلدهای...