مطالبی که می‌خوانید حاصل ذهن مغشوش یک دانشجوی کامپیوتر بوده و مسئولیت هرگونه خطای احتمالی به عهده ساکنین سیاره "کپلر ۶۹ سی" می باشد!