شعور مصنوعی

كاش ميشد علاقه‌تو به ادما ابراز نكنی، اونو به صورت يه پالس بهشون بفرستی و گيرنده پالس رو بگيره و اگه علاقه دو طرفه بود بی اختیار یه پالس علاقه در جواب بفرسته یهویی رابطه شروع شه. فرستده و گیرنده‌ی پالس علاقه‌ی هر دو نفر هم برا بقیه آدما غیر فعال شه.

اگه دو طرفه هم نبود مغز انقد شعور داشته باشه که خودش معقول‌ترين برخورد رو که می‌تونه فرستده‌ی پالس اول رو ناراحت نکنه بفرسته براش.

Lock Me!
Lock Me!