چند روش برای با حوصله شدن

اخیرا هر چه که به اطرافم نگاه می کنم ، آدم های بی حوصله ی زیادی می بینم . و رفته رفته هر روز به این جمعیت بی حوصله افزوده می شود .

همه دارند بی حوصله می شوند . آخه چرا ؟ به نظرم مقصر اینستاگرام است و بس . و بد بختی ما از این بابت است که این سم کشنده هر روز فراگیر تر از روز پیش می شود و می شود تا حدودی گفت که کل جمعیت ایران غیر از عشایر و آنان که در روستا ها زندگی می کنند اینستاگرام را داشته باشند . از این بابت فوق العاده متاسفم ولی آیا چه می شود کرد ؟

ولی هر مشکلی یک راه حل دارد . این مشکل هم راه حل هایی دارد ، ولی من در این پست تنها به سه تا تا از آن ها که تجربه شان کردم ، اشاره خواهم کرد تا حوصله ی مان بیشتر بشود .

بخوانیم

بار ها شده که به افرادی پیشنهاد کتاب خواندن را داده ام و اکثر اوقات با این جواب مواجه شده ام که : « کی حوصله ی کتاب خوندن داره ؟ »

پس این به این معناست که کتاب خواندن حوصله می خواهد . خب چرا با همین کتاب خواندن ها حوصله ی مان را افزایش ندهیم ؟

اولش وقتی که با یک کتاب قطور رو به رو می شویم با خود می گوییم که : « کسی که بتواند این کتاب را بخواند شاخ غول شکسته . »

خب چرا ما شاخ غول را نشکنیم ؛ غولی به نام بی حوصلگی . آن وقت که کتاب را تمام کردید ، احساس غرور خواهید کرد . واقعا حس دلچسبی است .

وقتی که ما حوصله ی دیدن یک فیلم یک دقیقه ای اینستاگرام را نداریم ، چگونه می توان انتظار داشت تحمل شنیدن حرف های کودک خوش ذوقمان را داشته باشیم ، که درباره مدرسه و اتفاقاتی که در آنجا برایش افتاده ، هستند .

آیا این واقعا ناراحت کننده و سنگ دلانه نیست که ما صحبت های کودک شیرین زبانمان را خسته کننده بدانیم ؟ به این صورت است که اعضای خانواده از هم دیگر سرد خواهند شد .

آیا درجواب کسانی که می پرسند : چرا باید کتاب بخوانیم همین بس نیست که کتاب خواندن مارا با حوصله تر می کند ؟

بنویسیم

نوشتن هم دقیقا مثل خواندن ، حوصله می خواهد . حتی بیشتر از آن . بنویسید . و اگر می خواهید نوشتن برایتان لذتبخش باشد، مطمئن شوید کدام ابزار نویسندگی برای شما مناسب تر است . فکر می کنم خواندن این مطلب می تواند در این باره کمکتان کند .

موسیقی بی کلام

شنیدن این موسیقی هم صبر و حوصله می خواهد . سعی کنید ضمن تحمل کردن این نوع موسیقی ، از شنیدنش لذت ببرید .

انجام هر کدام از این کار ها به تدریج شما را با حوصله تر خواهد کرد .