«چند گارسون با مدرك دكترا دانشگاه شريف نيازمنديم!»

✅ ⁠يادداشتي بر يك گزارش با موضوع


🔰«چند گارسون با مدرك دكترا دانشگاه شريف نيازمنديم!»


✍️ #وحید_رستمی


طي روزهاي گذشته در شبكه هاي اجتماعي يك گزارش ويديوئي با عنوان «چند گارسون با مدرك دكترا دانشگاه شريف نيازمنديم!» به صورت ويروسي در حال انتشار است. درباره اين گزارش چند نكته به نظر مي رسد:‌


1- اگر اين گزارش با عنوان «به چند مدير يا مديرعامل با مدرك سيكل و ديپلم نيازمنديم!» تهيه مي شد گزارشي مشابه و شايد جذاب تر بدست مي آمد!‌ بدون ترديد در هربخش از جامعه مي توان تعدادي از افراد با انتخاب هاي متفاوت در زندگي پيدا كرد.


2- هدف و نيت اصلي تهيه گزارش كنندگان هرچه كه باشد،‌ ترويج كننده نااميدي در جامعه اي است كه درصد عمده اي از آن را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند.


3- به عنوان كسي كه به طور روزانه درگير اين موضوع است به صورت تاكيدي به جامعه مخاطب جوان و نوجوان اطمينان مي دهم اگر كسي دانش و مهارت و شايستگي لازم (و نه لزوما تجربه كاري!) را داشته باشد، هرگز سرنوشتي شبيه آنچه در اين گزارش آمده است (يعني بنا و نگهبان و ...) نخواهد داشت. هميشه براي افراد شايسته فرصت هاي شغلي مناسب وجود دارد.


4- تجربه شخصي نگارنده در ده ها مورد مختلف نشان مي دهد كه مدرك تحصيلي لزوما براي افراد شايستگي ايجاد نمي كند! شكي نيست مدرك تحصيلي و ضريب هوشي ضامني براي موفقيت افراد نيست. چالش جدي بسياري از ما عدم برخورداري از سلامت رواني مناسب و تسلط بر مهارت هاي زندگي است.


5- بارها و بارها به در تعاملات اجتماعي به افرادي مشابه به كساني كه گزارش مذكور حضور داشتند، برخورد كرده ام، شخصيت اين افراد،‌ افرادي بازنده،

منفعل و غيرعامل است. چنين افرادي سقف رشدي بسيار كوتاهي در زندگي دارند و هدف غايي خود را در دست داشتن يك مدرك تحصيلي (كه براي آنها بي مصرف است) مي بينند. با ضريب بالايي اطمينان دارم اگر اين افراد هر مسير ديگري نيز در زندگي طي مي كردند،‌ سرنوشتي خيلي بهتري از چيزي كه اكنون به آن رسيده اند، نداشتند چرا كه اين افراد در ذهن خود بازنده اند.


6- گاهي فراموش مي كنيم كه هركدام از ما در زندگي رسالت مهمي داريم. رسالت شخصي ما به طور يقين اخذ مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري نيست. افراد موثر و ارزشمند زيادي در جامعه ما زندگي مي كنند كه مدرك تحصيلي براي آنها يك ارزش نيست و تاثير به مراتب بيشتر در اجتماع دارند. يادگيري و توسعه فردي موضوعي است كه ارتباط مستقيمي با تحصيلات دانشگاهي ندارد. دانشگاه تنها بستري مناسب براي يادگيري است كه البته

بيشتر افراد از آن به خوبي استفاده نمي كنند و هنگام خروج از دانشگاه با كمترين ارزش افزوده، از آن خارج مي شوند.


7- شاخص هاي جهاني در رشد و توسعه كشورها نشان مي دهد، وقتي مردم جامعه اي ارزش هايي مثل دانش و فرهيختگي جاي خود را با پول و ظواهر مادي عوض كنند، مردم به جاي تامل، تعمق، تفكر و تمايل به دانش ، به دنبال راه حل هاي كوتاه مدت و سريع به ويژه در امور معيشتي خود مي روند و

تمايل جامعه نسبت به دانش كمتر مي شود و اكثر افراد تمايل به واسطه گري خواهند داشت و اين دقيقا مسيري است سرعت توسعه كشور را به طور محسوس كاهش مي دهد.8- سخن پاياني اينكه مسئوليت همه ما در هر سطح از جامعه، كاشتن بذر اميد و اميدواري است. فرقي نمي كند در چه شغل، منصب و سطح اجتماعي باشيم، انتشار پيام ها و محتويات نااميدكننده كمكي به بهبود وضعيت نخواهد كرد.


موكدا پيشنهاد مي شود از فرصت(شايد موقت)‌ شبكه هاي اجتماعي علاوه بر پيگيري حقوق و مطالبات شهروندي،‌ براي ارتقاي سلامت رواني جامعه استفاده نماييم.


✍️ نویسنده ؛ #وحید_رستمی