دورهمی نصب اوبونتو در دانشگاه تهران

دورهمی نصب توزیع گنو/لینوکس اوبونتو و نرم افزار openfoam

یک شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۸

دانشگاه تهران

ثبت نام الزامی است (رایگان)

شرکت برای عموم آزاد است

تلفن تماس برای ثبت نام :

09364395714