فک کنید شما ایلان ماسک بودین و یک فالکن‌هوی داشتین

این روزها همه از فالکون‌هوی و اسپیس‌ایکس و ایلان ماسک صحبت میکنند. من وقتی این ساختمون رو دیدم با خودم فک کردم اگه من ایلان ماسک بودم و این ساختمون هم فالکون‌هویِ من، چی توی موشک میذاشتم و به فضا میفرستادم. اولین ایده برای فرستادن به فضا، انسان‌هایی بود که بهم بد کردن یا کسانی که دوست‌شون ندارم تا دیگه ریختشون رو نبینم، یا از این دست انتخاب‌ها. از چند نفری هم این سوال رو کردم و اکثرا جواب‌هایی در همین حدود بود. از همین جواب‌ها فهمیدم که شاید بی دلیل نیست که ما الان اینجا هستیم و چیکار میکنیم و امثال ایلان ماسک‌ها کجای دنیان.
.
اگر ایلان ماسک رو یک نمونه انسان متمدن امروز و جهان اولی در نظر بگیریم، به هر دلیلی ماشین شخصی برقیِ خودساخته‌ی خودش رو داخل موشک گذاشت و به فضا فرستاد، چیزی رو به فضا فرستاد که براش زحمت کشید، با تلاش اونو ساخت، بی شک دوستش داشت و براش مهم بود، ولی به فضا فرستاد تا شاید بزودی یکی بهترش رو درست بکنه و به همون قانع نبود. و تفاوت ما همین‌ جاست که شاید ما نمیخوایم وسیله‌ای هرچند پیش پا افتاده رو از خودمون دور کنیم و به همون قانع هستیم و حاضر نیستیم به ارزش از دست دادن یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌هامون برای یک چیز بهتر تلاش کنیم.
.
حالا شما بودین، توی موشک فالکون‌هوی خودتون چی میذاشتین و به فضا میفرستادین؟