مستعد در زدن پشه روی هوا، بی‌استعداد در پرتاب اجسام در سطل زباله از فواصل نزدیک / بنده‌ی مخلص آهنگ‌های گمنام، تلاش میکنه بهتر بنویسه، عکاس همشهری‌ جوان بوده، فرانت‌اند کار میکنه.