رسانه‌ای برای بالندگی تمدن اسلامی و وصف فرهنگ شورآفرین اربعین