رسانه‌باز، کنج‌کاو، کرم کتاب، علاقمند به تحلیل دیتا و دانشجوی ابدی


پنج نکته راجع به ریش گذاشتن که نمی‌دانستید و جرات پرسیدنش را هم نداشتید

پنج نکته راجع به ریش گذاشتن که نمی‌دانستید و جرات پرسیدنش را هم نداشتید
برای ما بچه‌های دهه‌ی شصت تراشیدن سیبیل یک گام بلند در «بزرگ شدن» بود....