چین ، سفرسوم - قسمت نهم

توی سفر اول با شرکام این شهر ، مجسمه های سفالی سربازان و موزه مشهورش رو دیده بودیم و کاشف اون اثرباستانی هم به طوراتفاقی اونجا بود و برام کتاب مربوط به اون آثار رو امضاء کرده بود ! و بهم اشاره میکرد که برام خوش شانسی میاره ... پیرمرد شده بود

شیان شهریه مثل شیراز ... پر از آثار تاریخی ... و جالبه که جاده ابریشم هم از اونجا شروع شده بود ... یعنی پایانه شرقی جاده ابریشم ... یادمه یه کارتون زیبای ژاپنی بود که سفرنامه مارکوپولو رو به صورت انیمیشن - مستند نشون میداد ... همون ایام عاشق این بودم که این جاده رو ببینم ...

کمااینکه نمیدونستم این جاده از پایین تهران رد میشده !! ولی اون ایام تهرانی به شکل شهر وجود نداشته ... چند قسمت اون کارتون هم مربوط به همراهی کردن مارکو با شاهزاده زن مغول از دربار قوبیلای خان به ایران و به دربار هلاکو خان بود ...