برای یه بارم شده تشک تختت رو با دقت انتخاب کن

تو این مطلب قصد دارم بگم چه جوری یه تشک رو مناسب وضعیت بدنیمون بتونیم انتخاب کنیم. آنچه که از اطرافیان دیده و شنیده ام کاملا سلیقه ای بوده ولی میخوام بگم انتخاب تشک اصلا سلیقه ای نیست و بنا بر وضعیت خواب و بدنتون باید انتخاب بشه حتی وزن هم در انتخاب تشک نقش مهمی داره.

این عکسی رو که گذاشتم با دقت نگاه کنید. به وضعیت بدنتون تو هر عکس نگاه کنید. میخوام بگم اگه به پشت میخوابید یا به شکم یا به پهلو ها دقت کنید که هر تشک چه وضعیتی برای بدن ایجاد میکنه.

شکل یک وضعیت مناسب و استانداردی هست که بدن شما باید بر روی تشک تخت داشته باشید اما شکل های دو و سه وضعیت غیر استانداردی هستند که مناسب وضعیت بدن نیستند. شکل اول یه تشک با نرمی و محکمی متوسط هست اما شکل دو یه تشک خیلی نرم هست و شکل سه یه تشک خیلی محکم وقتی یه تشک رو میخواهید خرید کنید حتما درجه نرمی و محکمی تشک را امتحان کنید و حداقل از فروشنده بپرسید و همیشه حد میانه را انتخاب کنید.