ویرگول
ورودثبت نام
آرین ابراهیم‌پور
آرین ابراهیم‌پور
خواندن ۴ دقیقه·۳ سال پیش

آموزش Status Code های HTTP با اشعار فارسی

429 HTTP Error
429 HTTP Error
ویرایش هفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱:

برای مهسا امینی‌ها، نیکا شاکرمی‌ها، نوید افکاری‌ها، و همه کسانی که خون‌شان به ناحق بر زمین ریخته شد. برای همه مظلومین ایران از شیراز تا زاهدان، از خزر تا خلیج همیشگی فارس...

توی این پست قصد دارم برای هر کدوم از Status Code های HTTP یه شعر فارسی مرتبط بنویسم. اگه فکر میکنید در ارتباط با اون Status Code شعر بهتری میشناسید، یا اینکه میخواید Status Code ای رو که من پوشش ندادم به لیست اضافه کنید کامنت بذارید اضافه کنم.100 Continue

تو جان منی و میدوم در پی تو

جان را چو به دنباله کنم معذورم

مولانا

101 Switching Protocol

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند

حافظ

102 Processing

گر شوم مشغول اشکال و جواب

تشنگان را کی توانم داد آب

مولانا

200 OK

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

حافظ

201 Created

مدرسه با چند مسجد ساختم

خانقه هم چند طرح انداختم

عطار

202 Accepted

اگر من سر در آوردم به دامت

پذیرفتم همه گونه پیامت

فخر الدین اسعد گرگانی

203 Non-Authoritative Information

بگفتا: زان خبر دارم، که من پیغامبر یارم

بگفت: ار عارف یاری، چرا دربند پیغامی؟

مولانا

204 No Content

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

حافظ

205 Reset Content

چو بر حکم‌ مجدد می‌رود تعلیق این مطلب

مگر تعلیقهٔ نو جان من زین بند برهاند

قاآنی

206 Partial Content

آخر ای مطرب نگویی قصه دلدار ما

گر نگویی بیشتر آخر بگویی اندکی

مولانا

300 Multiple Choice

برو یک بیک بارگیها ببین

کدامت به آید یکی برگزین

فردوسی

301 Moved Permanently

گرفته راه دارالملک در پیش

شهنشه کوچ کرد از منزل خویش

نظامی

302 Found / 303 See Other / 307 Temporary Redirect

چو گفت این حرف آن مرد یگانه

فرستادش همی سوی خزانه

عطار

304 Not Modified

تو در کارم نکردی هیچ تقصیر

ولی حکم قضا را نیست تغییر

ملا مسیح

400 Bad Request

گفت یوسف هین بیاور ارمغان

او ز شرم این تقاضا زد فغان

مولانا

401 Unauthorized

چون بیامد پیش گفتش کیستی؟

از یمن زادی و یا ترکیستی

مولانا

402 Payment Required

بخواهم ز تو باج گفت اندکی

ازین چار چیزت بخواهم یکی

فردوسی

403 Forbidden

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

حافظ

404 Not Found

از کشت‌زار چرخ و زمین کاین دو گاو راست

یک جو نیافتم که به خرمن درآورم

خاقانی

405 Method Not Allowed

خواجه غلط کرده‌ای در روش یار من

صد چو تو هم گم شود در من و در کار من

مولانا

406 Not Acceptable

بر این در دعای تو مقبول نیست

به خواری برو یا به زاری بایست

سعدی

408 Request Timeout

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

حافظ

411 Length Required

که تا هر کس اندازهٔ خویش را

ببیند بداند کم و بیش را

فردوسی

413 Payload Too Large

با چنین جثه ندانم که چه سان

به در مرگ برون خواهی رفت؟

جامی

414 URI Too Long

زبان خامه را کوتاه سازم از سر نامه

که در عرض شکایاتم حکایت گشت طولانی

وحشی

418 I'm a teapot

عاقبت آن دزد زر جام ثمینش را نیافت

پیر ما خندید و گفتش من خود آن جام می ام

421 Misdirected Request

اینجا چه نیافتم کسی را دمساز

زان در که بیامدم برون رفتم باز

مولانا

429 Too Many Requests (rate limit)

هیچ پرسش را نخواهم گفت زین ساعت جواب

زان که از من خیره و بیهوده بس پرسیده اند

پروین اعتصامی

451 Unavailable For Legal Reasons

یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق

گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خویش

مولانا

500 Internal Server Error

آدمی هر چه توانگر باشد

چون بدین نقطه رسد مسکین است

پروین اعتصامی

502 Bad Gateway

در شهر بستند یک باره تنگ

ز دروازه بردند بر باره جنگ

اسدی توسی

503 Service Unavailable

امیدم به بخشایش تست بس

به چیزی دگر نیستم دسترس

فردوسی

504 Gateway Timeout

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

حافظ

507 Insufficient Storage

مرا سعد علی نانی همی داد

نگنجید آن سخا و فضل در تو

سنایی

508 Loop Detected

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است

حافظhttpبرنامه نویسیاشعار فارسیشعرکامپیوتر
وب سایت شخصی: https://avestura.dev
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید