حل هیجان انگیز پارادوکس فرمی

سلام خدمت دست اندرکاران و همه دانش پژوهان عزیزبعد از سالها موفق به نها...