بازی نمایشی: نگهبان گنج

1. یک دانش آموز، "نگهبان" در انتهای اتاق یا فضای بیرون قرار می‌گیرد به طوری که پشتش به بقیه کلاس است. نگهبان یک جسم را که به عنوان "گنج" شناخته می‌شود نگه می‌دارد.

2. بقیه کلاس در یک خط افقی رو به نگهبان قرار می‌گیرند.

3. هنگامی که نگهبان پشتش به بچه‌ها است، همکلاسی‌ها می‌توانند به آرامی و مخفیانه به سمت نگهبان حرکت کنند.

4. اگر نگهبان برگردد، همه‌ی دانش‌آموزان باید در یک حالت یخ بزنند (مانند شستن مو، صعود به کوه، بازی کردن تنیس).

5. نگهبان می تواند از سه دانش‌آموز بخواهد که از حالت یخ زده‌ی خود برگردند و فعالیت خود را به شکل زنده انجام دهند. اگر دانش‌آموزان قادر به نشان دادن حالت انتخاب کرده‌ی خود به شکل زنده نباشند، باید به خط شروع برگردند.

6. هنگامی که کسی در کلاس به پشت نگهبان دست می‌زند، آنها تبدیل به نگهبان جدید برای دور بعدی بازی می‌شوند.

این بازی را براساس موضوع درس خود تغییر دهید

"نگهبان گنج" را می‌شود با اتصال به موضوعات درسی مورد نظرتان تغییر دهید.

· یک گنجی را که به یک موضوع یا تم مربوط است، انتخاب کنید.

· سه یا چهار نقش اصلی یا کاراکتر که می‌تواند به تم مربوط باشد، شناسایی کنید.

· به هر دانش‌آموز یک کاراکتر اختصاص دهید و وقتی که دانش‌آموزان به سمت نگهبان حرکت کردند، حرکت آنها و حالت یخ زدنشان باید مثل کاراکترشان باشد.

برای مثال، اگر تم شما خانواده است، نقش‌ها می‌تواند شامل یک پدربزرگ و مادربزرگ، یک کودک و سگ خانگی باشد! (به یاد داشته باشید، دانش آموزان شما می توانند از حرکت برای اجرای بیشتر نقش‌ها استفاده کنند- جان بخشیدن یا جان نبخشیدن.) دانش‌آموزان بزرگتر ممکن است از تلاش برای تجسم و روبرو شدن با حالت‌های یخ‌زده‌ی چیزهایی مانند ماشین، درخت یا باران لذت ببرند!

شما ممکن است از خلاقیت و خودجوشی دانش‌آموزان‌تان شگفت‌زده شوید!

اصل مقاله را اینجا بخوانید.