شرکت فنی مهندسی بامین تهویه در زمینه تامین و تهیه تجهیزات سیستم های حرارتی، برودتی، تهویه مطبوع، آبرسانی،استخر و سونا و جکوزی، سیستم های کنترل، سیستم های گرمایش مرکزی و... در سطح کشور و خارج کشور