مهندس نرم افزار خیلی دون پایه | @bardiarastin در توییتر | سلام 👋!