سایت چند زبانه در nuxt js

سایت چند زبانه در nuxt js
یه توضیح خیلی ساده برای پیاده سازی یه سایت چند زبانه در nuxt js .