بنچمارک چیست؟

? Benchmark

The process by which a startup company measures their current success. An investor measures a company's growth by determining whether or not they have met certain benchmarks

?بنچمارک

پروسه‌ای است که استارتاپ‌ها، موفقیت کنونی خود را با آن اندازه می‌گیرند و سرمایه‌گذار با تعیین رسیدن یا عدم رسیدن به معیارهای مشخصی، میزان رشد شرکت را تعیین می‌کنند.

◀️بنچمارک با هدف پایش و بررسی چالش‌ها و مسائل جامعه کارآفرینی ایران، به بررسی مسائل دنیای روز در مورد استارتاپ، فناوری و نوآوری می‌پردازد.▶️


نویسندگان:

علی سیامکی، میلاد مهرآرام