بنچمارک سعی دارد با نگاهی متفاوت و با هدف پایش و بررسی چالش‌ها و مسائل جامعه کارآفرینی ایران، به بررسی مسائل دنیای روز با محوریت استارتاپ، فناوری و نوآوری بپردازد.