بزرگسالی ۲۰ ساله هستم :)) از ۱۲ سالگی به برنامه نویسی علاقه داشتم و هنوز هم دارم و فکر کنم که حالا حالا هم خواهم داشت.سوالی داشتید که دانشش رو داشتم بپرسید حتما جواب میدم