افسردگی در دوران بارداری

افسردگی یا دپرسیون، احساس ناراحتی است که به مدت چند روز ادامه پیدا می کند. افسردگی یک بیماری جدی است که مغز در بروز آن دخالت دارد.معمولا احساس پوچی اضطراب بیهودگی و ناراحتی را به همراه دارد.افسردگی در بارداری زنان باردار یکی از مشکلات شایع در دوران بارداری و بعد از زایمان است. ۱۳ درصد زنان باردار و مادران بعد از زایمان دچار افسردگی می شوند.http://ctnt.ir/qc9FR6Wعلائم افسردگی در بارداری و افسردگی بعد از زایمان

 • اکثر افسردگی پس از زایمان به علت استرس روانی در مراقبت از نوزادان و تأثیرات تغییرات هورمونی پس از زایمان و نشانه های احساس بی قراری و بی ثباتی
 • احساس ناراحتی، ناامیدی و در فکر فرو رفتن
 • گریه کردن در دوران بارداری (گریه کردن زیاد و بیش از حد نرمال)
 • نداشتن انرژی یا انگیزه
 • تمایل به زیاد خوردن یا بی اشتهایی
 • خوابیدن زیاد و یا کم خوابی و بی خوابی
 • مشکل در تمرکز کردن و یا تصمیم گیری
 • داشتن مشکلاتی در حافظه
 • احساس بیهودگی و گناه
 • نداشتن انگیزه و علاقه در فعالیت هایی که از انجام آن لذت می بردید
 • انزوا از دوستان و خانواده (گوشه گیری)
 • داشتن سردرد و سایر درد ها و مشکلات گوارشی