مهندس نرم‌افزار، مهندس داده، علاقه‌مند به هوش مصنوعی (دانشجوی دانشگاه خواجه نَصیرُالدین طوسی)