سه نوع داستان ترسناک واقعی بلند: کدام یک ازپول استفاده کرد؟<p> کتاب رمان شیفت خون آشام نوشتهی تیم اورورک ، داستان پلیس تازه کار 20 سالهای است که بعد از تمام شدن دورهی آموزشیاش به شهر متروک و دورافتادهای به نام رگد کوو (Ragged Cove) فرستاده میشود، شهری که زندگیاش را برای همیشه عوض میکند. گفته شده شخصیت قاتل این فیلم بر اساس شخصیت دو قاتل واقعی در استرالیا به نام های بردلی مرداک و ایوان میلات خلق شده است. جن گیر از مشهورترین فیلم های ژانر وحشت است که بعد از حدود 40 سال همچنان رتبه یک لیست ترسناک ترین فیلم های دنیا را در تسخیر خود دارد. تنهایی هم وجود دارد و ترس همراه تنهایی است. «آبراملین ساحر» بر این باور بود که هر انسان، یک شیطان منحصربهفرد را در درون خودش دارد و در مراحل مختلف این کتاب، خواننده آیینهایی را برای تحتکنترل درآوردن شیطان درون خودش، فرا میگیرد. اما استفن کینگ در اعبتار بخشیدن به ساخته های فراطبیعی عجیب و غریب خود ید طولایی دارد و همواره دنیایی کاملاً منسجم و مرتبط می سازد که داستان هایی بسیار معقول در آن ها رخ می دهد. به نظر من نه باید آن ها را از خواندن این کتاب ها منع کرد و نه تشویق.</p><p></p>

<p> برای مطالعه این ژانر، به سراغ کدام کتاب ها باید رفت؟ من معتقدم کتاب های ترسناک را نیز مانند همه ی کتاب ها باید گزینش کرد و آن هایی را که همراه هیجان های مورد نیاز نوجوان و تجربه ی ترس که احساس شجاعت به نوجوان می دهد، تأثیرات مثبت شان از منفی بیشتر است، برگزید تا نوجوان وقتی از دنیای کتاب به جهان واقعی بر می گردد، دست خالی نباشد و همراه لحظات دلهره و ترس وهیجان، راه مقابله با ترس را نیز که ایمان به قدرت و نیروی روان انسان است، به دست آورده باشد. کتاب های ترسناک ممکن است به روح و روان لطیف آن ها آسیب وارد کند. اودر زندگی عادی ، بیشتر وقت ها از چیزهای ترسناک فرار می کند و کمتر حاضر به تجربه ی آن هاست. امّا بسیاری از این کتاب ها منتشر می شوند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. بیشتر کتاب های پلیسی بسیاری از زیان های کتاب های ترسناک را ندارند، ذهن را تقویت می کنند، قدرت تفکر و تخیل و ابتکار را پرورش می دهند، نوجوانان را در مشاهده و استفاده از حواس دقیق تر می کنند، بدون آنکه بی اعتمادی ایجاد کنند و در ضمن هیجان های مورد نیاز نوجوان را هم به او می دهند.</p>

<p> او بعد از تمام شدن دوران مدرسه اش به عنوان عکاس گراور در روزنامهای در شهر ولینگتون مشغول به کار شد و شروع به فیلمبرداری یک فیلم طولانی خوناشام کرد که در نهایت آن را نیمه کاره رها کرد. او لحظات ترس و اضطراب را در آن ها تجربه، و احساس شجاعت می کند و ماجرا جویی اش ارضا می شود. در نهایت این کمپانی نیو لاین سینما بود که حاضر شد جکسون را حمایت مالی کند و با اصرار سران این شرکت جکسون پذیرفت که سهگانه ارجینال را بسازد. داستان ارواح ماجراهای پنج دوست قدیمی را بازگو می کند که همواره برای تعریف کردن داستان های ارواح دور هم جمع می شوند. این داستان ها، خواننده را به ادامه ی خواندن می کشانند و به عمق متن می برند، به طوری که خود را در زمان و مکان داستان حس می کند. امّا در کتاب های ترسناک چیزی را که در زندگی واقعی نمی تواند تجربه کند، تجربه می کند و از این تجربه ی غیرمستقیم هم لذّت می برد و هم احساس توانایی می کند. تجربه ی ترس و چیزهای ترسناک: انسان همیشه درگیر ترس و به دنبال وضعیتی است که با امنیت زندگی کند. شخصیت دراکولا یکی از جذابترین خون آشام هاست که برخلاف رمانها و فیلمهایی که بر شخصیت وحشی و خون خوار بودن خون آشام ها اشاره میکنند، در طول داستان به عنوان یک اشراف زاده معرفی میشود.دراکولا اشرافزاده تنها و مرموزی است که همهٔ اطرافیان خود را از دست داده.</p>

<p> جلال نامههای حسین را که از آلمان فرستاده به قصد یافتن نکتهای، مرور میکند. پرویز جاهد از هاشمینژاد خواست فیلمنامهای براساس فیل در تاریکی بنویسد اما پس از پایان کار فیلمنامه، موفق به ساخت فیلم نشد. گر چه نویسنده در پایان کوشیده است ارزشی برخورد کند، بیش از ۱۱۲۰۰ صفحه ی کتاب و صحنه های رقت انگیز و خشن، برای ده صفحه ی آخر که آن هم برای نوجوانان کمتر قابل درک است، ارزش خواندن ندارد. احساس نفرت، خشونت، کینه، جنگ طلبی و تمسخر ارزش های انسانی از دیگر احساس هایی است که با خواندن این گونه کتاب ها در گروهی از نوجوانان پدید می آید.. نوشته ی دارن شان به نظرمن کتابی ضد ارزش و پر از صحنه های خشونت بار و به سخره گرفتن انسان است. به نظر من هیچ کتابی ترسناک نیست. هنگام خواندن کتابی ترسناک در رختخوابم، پتو را روی سرم کشیدم، چون خیلی ترهمراز چته بودم.</p>

تلگرام