آیا من باید به روانشناس مراجعه کنم؟


ممکن است قبل از تصمیم گیری برای برای مراجعه به روانشناس به کمی تأمل نیاز داشته باشید. ممکن است بخواهید صبر کنید و ببینید آیا زمان، تغییر سبک زندگی یا حمایت دوستان و خانواده هرچه را که با آن دست و پنجه نرم می کنید بهبود می بخشد.

انجمن روانشناسی آمریكا پیشنهاد می كند در مواردی كه مشكلی باعث پریشانی و تداخل در بخشی از زندگی شود، نیاز به کمک را به ویژه در موارد زیر جدی بگیرید:

  • فکر کردن درباره کنار آمدن با یک مشکل که روزانه بیشتر از یک ساعت طول بکشد.
  • مشکل باعث خجالت شما می شود و سعی می کنید آن را از دیگران مخفی کنید.
  • مشکل باعث شده کیفیت زندگی شما کاهش یابد.
  • این مشکل بر روی عملکر شما در مدرسه، محل کار یا روابط تأثیر منفی گذاشته است.
  • شما برای کنار آمدن با مشکل تغییرات یا عادت هایی در زندگی خود ایجاد کرده اید.
  • در صورت تجربه احساسات زیر در صورتی که در زندگی شما تداخل ایجاد کرده اند، مراجعه به بهترین روانشناس را ضروری می سازد.