از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله دمیده ....

حال این روز‌هایم خوب نیست ....

آدمی هروقت که حالش بد می‌شود کند و کاش می‌کند که ببیند از کجا این غم و اندوه مسافر قلبش شده، منم طبق رسم دیرینه‌ی آدمی به کند و کاش مسافران ناخواسته قلبم مشغول شدم.

اما می دانی رفیق، به قول قدیمی‌های مکتب رفته امان

"شادی امری جمع‌ای است نه فردی ونه شخصی"

دلم امروز صدای خندیدن مردمم را می خواهد

دلم امروز صدای دویدن بچه هایمان در کوچه و بازار را می‌خواهد

دلم امروز اشک‌های از روی شادی مادران سرزمینم برای پسرانشان را می‌خواهد

دلم امروز ادای بچه‌ مدرسه ای که سریال کمدی شب قبل را دیده را می‌خواهد

دلم امروز جشن‌های ملی مان را می‌خواهد

دلم امروز خیابان‌های شلوغ پس از برد تیم ملی‌مان را می‌خواهد

دلم امروز..........

آری، دلم امروز خیلی بهونه‌ها برای شاد کردن و شاد بودن مردم سرزمینم را می‌خواهد

می‌بینی رفیق دلم چیز‌های خیلی ساده را می‌خواهد

و آخرش :

"نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ........."