اقدامات قانونی پس از ثبت شرکت سهامی خاص

https://e3.tax.gov.ir/Entrance/tps://e3.tax.gov.ir/Entrance/
https://e3.tax.gov.ir/Entrance/tps://e3.tax.gov.ir/Entrance/

سلام خدمت همه ی دوستان عزیز ، همانطور که همه ی حرفه ها نیاز به مهارت و توانایی خاص خود دارد امور شرکتداری نیز نوعی حرفه است که باید آن را آموخت، متاسفانه در ایران با 100 هزارتومان پول رایج کشور میتوان شرکت ثبت نمود ولی هزینه های بعد از ثبت شرکت و نگهداری از آن در جایی آموزش داده نمیشود، لذا اگر ایده ای برای کسب و کار خود دارید و به دنبال ثبت شرکت هستید به صورت جدی توصیه مینمایم قبل از ثبت شرکت با چند مدیرعامل و مدیرمالی مشورت نمایید. در هر صورت اگر به دنبال ثبت و یا شرکت ثبت شده ای دارید مطالب زیر اطلاعات کلی از وظائف شما به عنوان مدیرعامل یا مدیرمالی در مورد شرکتتان میباشد.امیدوارم در حد توان خودم بتوانم از به وجود آمدن انواع مشکلات درآینده پیشگیری نمایم.

اقدامات قانونی پس از ثبت شرکت

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و دریافت شماره ثبت و مدارک شرکت شامل اساسنامه، شرکت نامه ، تقاضانامه و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور مجاز به انجام فعالیت ذکر شده در موضوع شرکت به صورت رسمی می باشید ولی قبل از هرگونه فعالیتی می بایست اقداماتی لزومی صورت گیرد که در پایان سال مالی دچار مشکل نشوید.

اقدامات اجباری قید شده در قانون عبارت اند از:

  • تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی

مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات ؛هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمنا مشمول جرایم مالیاتی خواهندشد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه ، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.
هر شرکت پس از تاًسیس دو ماه فرصت دارد تا در اداره دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده مالیاتی داده و مدارک خود را تسلیم اداره نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید ، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاَ باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.
بر اساس ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1)شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی،غیر سهامی،تعاونی)
2) شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4)اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5)شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.
اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پس از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
- تقاضانامه،شرکتنامه و روزنامه رسمی
- اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
- کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
- اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
- مهر شرکت
- فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
- فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت


در مرحله ی اول طبق عکس فوق ابتدا تشکیل پرونده و پیش ثبت نام صورت میگیرد و بعد از آن با اخذ اطلاعات کاربری وارد مرحله ثبت نام می شوید ، سایت اداره دارایی دارای رتبه بندی شرکت ها میباشد لذا باید بعد از اخذ اطلاعات کاربری به سایت مراجعه و اطلاعات مورد نیاز سایت در مورد شرکت خود را به صورت صحیح و با دقت وارد کرده و ثبت نهایی نمود، بعد از تائید حوضه مالیاتی شرکت شما با رتبه 45 آماده فعالیت میباشد.

اطلاعات مورد نیاز سایت به صورت کلی جهت اخذ رتبه 45 موارد ذیل میباشد:

-اطلاعات اولیه

-اطلاعات شعب

-اطلاعات شرکا و اعضاء

-اطلاعات پرونده های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده)

لازم به ذکر است برای تکمیل پرونده مالیاتی در سایت باید ثبت نام ارزش افزوده صورت گرفته باشد.

-اطلاعات مالی

-انواع فعالیتهای شرکت و درصد فعالیت

-آدرس ، کد پستی ، اطلاعات حسابهای بانکی شرکت و مجوزهای اخذ شده


  • اخذ کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه 12رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت دارایی و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.
هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
- درخواست کتبی شخص
- فتوکپی پروانه کسب
- فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
- فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
- تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
- عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
- فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)
ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
- درخواست کتبی شرکت
- فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
- روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
- فیش پرداختی مبلغ 10000ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
- تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
- فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

  • پلمپ دفاتر قانونی شرکت شامل دفاتر روزنامه و کل

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند(مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

این دفاتر مخصوص درج حسابهای مالی شرکت از بدو تاسیس تا پایان سال مالی شرکت می باشد. در واقع هر شرکت برای هر سال مالی خود طبق اساسنامه شرکت یک سری دفاتر مالی شامل حداقل یک جلد دفتر روزنامه و حداقل یک جلد دفتر کل می باشد را تهیه نماید. این دفاتر توسط اداره دارایی و ثبت شرکت ها پلمپ شده و به اصطلاح ورق شماری و منگوله دار می گردد. دقت نمایید زمان تهیه این دفاتر پس از تاسیس شرکت یک هفته می باشد و بعد از تاسیس نیز قبل از شروع سال مالی باید این دفاتر اخذ گردد بنابراین اولین اقدام پس از ثبت شرکت اخذ دفاتر پلمپ شده می باشد که در صورت عدم تهیه آن مشمول انواع جرائم مالیاتی و علی الراس سال مالی مذکور خواهید شد. برای پلمپ دفاتر باید به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها اقدام نمائید، پس از اخذ مدارک از سایت باید به اداره پست مراجعه نمیائید و مدارک را تحویل دهید، پس از یک هفته به آدرس شرکت دفاتر قانونی پلمپ شده ارسال میگردد.

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx

چند نکته بسیار مهم در مورد دفاتر قانونی:

- اگر تاریخ تاسیس شرکت در ابتدای سال نباشد ، باید در تاریخ ثبت شرکت دفاتر قانونی پلمپ گردد.

- تا زمانی که ثبت دفاتر در سایت و پرداخت کامل صورت نگرفته است از حساب شرکت به هیچ عنوان استفاده ننمایید.

- تا پرداخت نهایی و قطعی دفاتر در سایت ، دفاتر شما ثبت نشده است و حکم پیش ثبت نام دارد.

- اگر دفاتر قانونی با تاخیر اخذ گردد در پایان سال بدون توجه به اطلاعات شرکت ، سال مالی شما علی الراس میگردد.


در انتها لازم به ذکر است کلیه مطالب بالا به صورت عمومی در اختیار همگان است و هیچکس برای انجام فعالیت های بالا خارج از چهارچوب قانونی هیچگونه اختیاراتی ندارد.