من احسان آقابابائیان هستم. یک گیگ تکنولوژی که از قضا عاشق بیت کوین و بلاکچین شده. در اکس بیتی من از همه چیز درباره ارز های دیجیتال صحبت می کنم