خوشبخت های گمنام

عکس یکی از این معروف های اینستاگرام را می دیدم که تازه ازدواج کرده و معروفیت این آدم تنها و تنها فقط به خاطر یک دوربین خوب و یک زندگی مجردی خیلی راحتی بود که داشت و غیر از این هیچ چیز دیگری ندارد برای معروفیت. هیچ چیز هیچ چیز.

امروز یک جور عجیب و دل آب کنی از زندگی جدیدش با همسرش نوشته بود که دقیقا یک نفر با همان اسب سفید یهو آمده بود و زندگیش را دگرگون کرده بود. حالا واقعا اسب سفید دار بود یا اینها خوشبختن یا هرچیزی دیگری جز حرف های من نیست.

داشتم فکر می کردم چقدر از زندگی های خوب و اتفاقا واقعی و اتفاقا عاشقانه و خیلی عاقلانه و خیلی باحال و باصفا هست که اینستاگرامی نیست ولی آنها خوشبختند یک سری خوشبخت های گمنام.

اصلا به زوج ها هم نگاه نکنیم هستند آدم هایی که از درون شادند حالشان خوب است اما در بوق و کرنای اینستاگرام نیستند شما چقدر دیدید چنین آدم هایی؟! نمیگویم کمند که نیستند ولی اگر کمند دقیقا به خاطر همین ماجرای گمنامی آنهاست کسی که خوشحال است کسی که خوب است کسی که زندگی را فقط یک حال خوب و خوش و خرم نمی داند خودش مجموعه ای است از زندگی. که اتفاقا زندگی: شامل غم و درد و رنج و شادی و عروسی و شگفت انگیزی و خشم و سردی و ختم و شب هفت و رهایی و سادگی و گرمی و پرهیاهویی و هست این آدم نمی تواند زندگی اش انقدر رو باشد چون مجموعه دار بودن نشان دادنش کار شاقیست.

چقدر دوست داشتم یک روزی همه ی این خوشبخت های گمنام، همه ی این آدم هایی که واقعا زندگی می کنند را پیدا می کردم جمع می کردم و عکس های زندگیشان را برای یک هفته می گرفتم و میگذاشتم اینستاگرام و همه شبکه های مجازی را پر می کردم که ببینند زندگی یک مجموعه است یک مجموعه که اتفاقا همه روزهایش مثل عکس های اینستاگرام با روتوش و رنگی و خفن نیست ولی این خوشبخت های گمنام شاید خیلی خیلی بیشتر از این معروف ها و سلبریتی ها اتفاقا روزهای رنگی تر، جذاب تر و باصفاتری داشته باشند اما حداقل واقعی اند.

#داستان_رنگی

#زندگی_اینستاگرامی

#خوشبخت_های_باروتوش

#خوشبخت_های_گمنام

#مردی_با_اسب_سفید_در_برج_های_الهیه