در چه شرایطی نوجوان به صورت افراطی بازی می‌کند و شما را شاکی می‌کند؟


در چه شرایطی نوجوان به صورت افراطی بازی می‌کند و شما را شاکی می‌کند؟

فضای گفتگو در خانه نداشته باشد؛ نه پدر با او حرف می‌زند نه مادر،

جایگزینی برای بازی ندارد،

مهارت‌های ارتباطی به اندازه کافی خوب ندارد که در جمع دوستانش باشد،

با وجود داشتن مهارت‌های ارتباطی، میلی به بیرون رفتن ندارد و فضای خانه را ترجیح می‌دهد،

نداند در مورد احساساتش چگونه باید حرف بزند (مثلا وقتی از شما احساس خشم دارد)، اطرافیان برای بروز هیجاناتش حال و حوصله ندارند
(مثلا زیاد حرف می‌زند و کسی حوصله شنیدن حرف‌هایش را ندارد)، جذابیت بسیار زیادی برایش دارد، ( آیا پدر و مادر به صورت افراطی در تلگرام و اینستاگرام نیستند؟ به صورت افراطی فیلم نمی‌بینند؟ افراطی کتاب نمی‌خوانند؟ افراطی خرید نمی‌کنند؟)
همه این کارها افراطی انجام میشه چون به هر دلیلی برایمان جذابیت دارد؛ هر چند می‌دانیم زمان زیادی پای تلگرام و فیلم و اینستاگرام گذاشتیم، می‌دانیم کلی کتاب خوندیم که می‌شد نخونیم، کلی پول پای خریدهای هیجانی دادیم رفت.
اگر می‌تونستیم با کسی گفتگو کنیم شاید کمتر در تلگرام بودیم،
اگر کسی بود که حرفمان را می‌شنید کمتر کتاب می‌خواندیم،
اگر صحبت‌هایمان را کسی بدون قضاوت می‌شنید ممکن بود برای آرام شدن پس از تنش به دنبال پاساژگردی و خرید هیجانی نمی‌رفتیم.

چه کنیم؟

💎نوجوان خود را درک کنید، درک یک نوجوان مستلزم داشتن ذهنی باز است چرا که نوجوان‌های امروز بیش از هر زمان دیگری از محیط اطراف خود( دوستان، مدرسه، گوشی،..) اطلاعات دریافت می‌کنند.
وقتی بتوانید درکش کنید برای شما از ذهن خودش می‌گوید و در این گفتن‌ها به ارزیابی اطلاعات و درستی و نادرستی‌شان می‌رسد.

یادتان باشد که رسیدن به این نقطه از درک شدنش شروع می‌شود.

💎در مورد بازی‌هایش کنجکاوی و سوال کنید. تقریبا اکثر انسان‌ها دوست دارند در مورد علاقه‌شون حرف بزنند، احساس مهم بودن می‌کنند، احساس می‌کنند مورد توجه قرار گرفته‌اند که خب در عمل هم چنین است.

خود شما به چی علاقه دارید؟ کمی در موردش توضیح دهید.🤓
دیدید چه حس خوبی دارد😉

💎 راهکار شما چیه؟

پی‌نوشت: اگر نوجوانید و دلیلی برای بازی افراطی دارید بنویسید.


سایت: fanoos421.com

اینستاگرام: fanoos421

تلگرام: fanoos421_channel