در اینجا مادرها و پدرها در مورد نحوه‌ی ارتباط موثر با فرزند خود مطالبی مهم را آموزش می‌بینند و به نوجوان کمک می‌کنیم با مهارت‌های لازم برای زندگی در عصر دیجیتال و داشتن یک زندگی شاد و موفق آشنا شود