دلایلی که مانع رسیدن به موفقیت می شود

مقدمه

انسانها, همواره در پی بالا رفتن از قله های موفقیت می باشند. بنابر این تمام سعی و تلاش و زمان خود را برای رسیدن به آن به کار می برند. اما عده ای هستند که در میان راه با مشکل بر میخورند و عواملی باعث انحراف و یا گاهآ شکست آنها در این مسیر پر پیچ و خم می شود.در ادامه ما به بیان مسائلی میپردازیم که باعث عدم موفقیت افراد در زندگیشان است.

کمال طلبی (خواستن هر چیزی در بهترین حالتش باعث میشود ما وقت, هزینه و انرژی زیادی را صرف انجام کاری کنیم که در آخر هم مطلوب ما نیست).

داشتن چند وظیفه همزمان(انجام دادن تعدادی کار به طور همزمان باعث کمبود میشود بهره وری کم شود و تمرکز و حواسمان از پرداختن به موضوع اصلی پرت دیگر امور شود)

حواس پرتی در انجام امور( طی تحقیقاتی متوجه شدند که انسان همواره حدود هر 11 دقیقه یکبار حواسش پرت مسائل دیگری میشود, و نداشتن تمرکز کافی باعث می شود تا وقت زیادی را صرف انجام کاری کنیم)

نداشتن چشم انداز(نبود هدف باعث بوجود آمدن بی انگیزگی در افراد میشود و زمانی که انگیزه نباشد فرد برای رسیدن به اهدافش و موفقیت آن هیچ تلاشی نمی کند)

ضعف اراده ( یکی از اساسی ترین عوامل در نرسیدن به موفقیت نبود اراده است, اراده قدرتی است که مارا در رسیدن به اهدافمان یاری میرساند)

ترس(یکی از علل های قوی بازدارنده در رسیدن به اهداف است ترس ما بین افراد و موفقیت قرار دارد بعلاوه هراس از مواجه شدن با ترسهایمان هم یک عامل قوی در بیشتر شکست ها و ناکامی هاست)

تمام این عوامل میتواند مانع رسیدن ما به موفقیت باشد بنابراین می توانیم با در نظر گرفتن هر کدام از آنها وتلاش برای رفع آن به نتایج مطلوبمان برسیم.