افت قیمت خودرو در تصادف در بخش بدنه چطور محاسبه می شود؟

قوانین افت قیمت خودرو در تصادف در بخش بدنه شامل موارد مختلفی در زمینه بدنه، بخش فنی و ... می شود که هر یک به صورتی قیمت نهایی خودرو را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. اما برای محاسبه افت قیمت ماشین در تصادف، نیاز به یک پلت فرم داریم که بتوانید این قیمت گذاری را با توجه به داده های دریافتی در یک فرمول محاسباتی قرار داده و در نهایت عددی منطقی و موزون با واقعیت بازار بیرونی، ارائه دهد.

اپلیکیشن فرمون دارای این ویژگی است و با تکیه بر فرمول محاسباتی آن که طبق مهندسی قیمت خودرو تنظیم و تعریف شده است، می توان افت قیمت خودروی کار کرده را محاسبه نموده و در نهایت به ارزش گذاری نهایی خودرو دست یافت.قوانین افت قیمت خودرو در تصادف در بخش بدنه

این قوانین شامل موارد زیر می شوند و از آن ها تاثیر می پذیرند:

• آسیب وارد به رنگ بدنه، بدون نیاز پیدا کردن به صافکاری: این مورد میزان تاثیر محدودی در ارزش نهایی خودرو خواهد داشت.

• آسیب وارد به رنگ بدنه، با نیاز به صافکاری: در شرایط نیاز به صافکاری، قیمت نهایی خودرو تاثیرپذیری بیشتری خواهد داشت و باید انتظار کاهش قیمتی بیشتری را داشته باشیم.

• آسیب وارد به رنگ بدنه در حد خط و خش: خط و خش های قابل ترمیم در صورتی که زیاد نباشند، تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت. اما خط و خش های غیرقابل ترمیم و زیاد، درصدی از ارزش نهایی ماشین کم خواهند کرد.

• آسیب وارد به بدنه نیازمند تعویض قطعه بدنه: تعویض قطعه در هر شرایطی به افت قیمت خودرو منجر خواهد شد و باید در نظر داشته باشید که این یک علامت از حضور خودرو در تصادفی سنگین به شمار می رود و به همین دلیل تاثیر آن در کاهش ارزش خودرو، دو چندان خواهد بود.

• آسیب وارد به بدنه شامل فرورفتگی یا بیرون زدگی: این مورد نیز نمی تواند به سادگی ترمیم شده و حتما روی ارزش نهایی خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

• آسیب وارد به بدنه شامل پارگی بدنه: پارگی بدنه خودرو نمی تواند به راحتی تعمیر شده و حتما پس از تعمیر اثر آن مشخص خواهد بود و این به صورت مضاعف قیمت خودرو را به سیر نزولی وارد می کند.

• آسیب وارد به بدنه در شکل سوراخ شدن: در صورتی که بخشی از بدنه خودرو در اثر تصادف سوراخ شده باشد، باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو بابت آن آسیب دیده و افت قیمت ماشین به وجود آید.

• آسیب وارد آمده به چراغ های جلوی خودرو: شکستن یا هر گونه آسیب دیدگی چراغ های جلوی خودرو قابل ترمیم و تعمیر و یا تعویض خواهند بو و این احتمالا هزینه زیادی نیز برای صاحب خودرو برنمی دارد؛ اما با این همه خوشبختانه اثرگذاری چنین واقعه ای بر قیمت نهایی خودرو، زیاد نخواهد بود و نباید آن قدرها نگران آن باشید.

• آسیب وارد آمده به صندوق عقب خودرو: زمانی که تصادف بر بخش عقب خودرو وارد آمده باشد، صندوق عقب دچار صدمه شده و این می تواند بر قیمت نهایی خودرو تاثیر منفی بگذارد. در صورتی که خودروی شما از این جهت آسیب دیده باشد، شرایط در صورت تعمیر صندوق عقب یا تعویض آن، متفاوت خواهد بود و میزان افت قیمت نیز بر همین اساس تعیین می گردد.

• آسیب وارد آمده به گلگیرهای خودرو: اگر شنیده باشید معمولا از قدیم گفته می شود که صدمه به گلگیرهای خودرو آن قدرها مهم نیست و نباید چندان نگران افت قیمت خودروی آسیب دیده در بخش گلگیرها باشیم. به واقع گلگیرها جزئ بدنه اصلی خودرو به حساب نیامده و آسیب دیدن آن ها را می توان کمی ناچیزتر از آسیب دیدن باقی قسمت های خودرو دانست.

• آسیب وارد آمده به چراغ های عقب خودرو: آسیب دیدن چراغ های عقب خودرو نیز درست مانند آسیب دیدن چراغ های جلوی خودرو به راحتی تعمیر یا تعویض شده و در نهایت قیمت خودرو را آن قدرها جا به جا نمی کنند. البته معمولا آسیب دیدگی چراغ ها با صدمه کلی به بخش صندوق همراه بوده و کمتر زمانی با تصادف از کنج، شاهد آسیب دیدن مجزای چراغ های جلو یا عقب خودرو هستیم.

• آسیب وارد آمده به آینه بغل های خودرو: در صورتی که آینه بغل های خودرو در تصادف و خلافی ماشین آسیب ببینند، با تعویض آن ها مشکل حل شده و نباید نگران افت قیمت آن چنانی در خصوص خودرو باشیم.

• آسیب وارد آمده به لاستیک های خودرو: آسیب وارد شدن به لاستیک های خودرو نیز به راحتی قابل رفع خواهد بود و نگرانی از بابت کاهش ارزش خودرو پس از آسیب وارد آمده به لاستیک ها وجود ندارد. زیرا به راحتی می توانیم لاستیک های آسیب دیده را با لاستیک های نو جایگزین کنیم.