وکیل مهاجرتی چه وظایفی بر عهده دارد؟

اگر یک وکیل مهاجرتی صرفا به کار مشاوره در این خصوص می پردازد باید اطلاعات قانونی و صحیح را در اختیار متقاضیان قرار دهد و اقداماتی که برای مهاجرت لازم است را به مراجعه کننده بگوید، اما اگر قرار است وکیل کارهای وکالت موکل را قبول کند وظایف دیگری هم بر عهده دارد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم. بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران که در حوزه مهاجرت فعالیت می کنند، بعد از راهنمایی که به مراجعه کننده ارائه داد، باید یک قرارداد شفاف و مشخصی را منعقد کند و در این قرارداد تمامی اقداماتی که می خواهد انجام دهد را تعیین نماید. وظیفه بعدی او این است که زمان امضای قرارداد میان وکیل و متقاضی، مفاد قرارداد به صورت کامل مطالعه شود و مشخص گردد که اقدامات نوشته شده در قرارداد مورد رضایت متقاضی است یا خیر؟

📷
وکیل مهاجرتی
وکیل مهاجرتی

منبع این مقاله را در سایت برترین وکیل مراجعه کنید.