قاعده ۳/۵٪ در علوم سیاسی

اگر به کسانی که جنبش‌های مدنی را مطالعه می‌کنند بگوئید قاعده‌ی ۳/۵٪ (سه و نیم درصد) چیست، فارغ از اینکه با آن موافق باشند یا مخالف، بلافاصله در مورد اریکا چنووت صحبت خواهند کرد. این پژوهشگر علوم سیاسی به همراه همکارش داده‌های مربوط به ۳۲۳ مبارزه‌ی خشونت‌آمیز و خشونت‌پرهیز در یک دوره‌ی شانزده ساله را جمع‌آوری کرد و به این نتیجه رسید که برای ایجاد تغییر سیاسیِ جدی کافی است که سه و نیم درصد از جمعیت به طور فعال در اعتراض‌ها شرکت کنند.

او که استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد است می‌گوید بزرگی جمعیت معترض واقعا در ایجاد قدرت و ایجاد حس قدرت نقش دارد و در آن واحد نیروهای سرکوبگر و نظام حاکم را هم دچار حس ناتوانی می‌کند. اما گفتن اینکه جمعیت بزرگ قدرت‌آفرین است یک چیز است و یافتن قاعده‌ای برای زمانی که نظام‌های حاکم در اثر اعتراض‌های خشونت‌پرهیز مردمی فرو می‌ریزند چیزی دیگر است.

منبع


سایر مطالب:

https://virgool.io/@golstar/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-dgzg3kpty56p
https://virgool.io/@golstar/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-bl2zsvnm1bex
https://virgool.io/@golstar/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-d2l6tl8e1wuf