پسر اتریشی نادرشاه!

علی میرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان»، با نام و لقب اشرافی اتریشی «Freiherr Johann Joseph von Semlin» (بارون یوهان یوزف زملین)، به گفته تاریخ نگاران اروپایی فرزند کوچک نادرشاه است.
علی میرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان»، با نام و لقب اشرافی اتریشی «Freiherr Johann Joseph von Semlin» (بارون یوهان یوزف زملین)، به گفته تاریخ نگاران اروپایی فرزند کوچک نادرشاه است.
  • اگر بشما بگویم که پسر نادرشاه توسط مادر ماری آنتوانت بزرگ شده باور می‌کنید؟
  • اگر بگویم نام او یوهان یوزف فون سملین بوده چی؟
  • اگر بگویم که مادر ماری آنتوانت ملکه زمان انقلاب فرانسه امپراطور اتریش بوده چی؟

چندی پیش با خانم گلی کاشانی همسر پسر عمویم که از طرف مادری از نوادگان پنج نسل بعدنادرشاه بود ناهار می‌خوردیم. این خانم که در دهه شصت در امریکا درس خوانده‌اند بسیار مطلع بوده و به پنج زبان صحبت می‌کنند و کتاب کلکسیونر تمبر ما را هم ایشان ویراستاری کردند. اخیرا که ایشان در مورد شجره‌نامه و ارتباطشان با نادر شاه تحقیق می‌کردند به نکته خیلی جالبی برخوردند.

نادرشاه فرزندی بنام علی میرزا خان داشته که تحت شرایط نامشخصی و شاید بدون اجازه نادر یا برای نجات جان وی از دست خونخواری آخر عمر نادر به اتریش و به دربار آن کشور فرستاده می‌شود و امپراطور ماریا ترزا که بعدها مادر ماری آنتوانت می‌شود نه تنها بزرگ ‌کردن وی را بعهده گرفته و برای وی نام “یوهان یوزف فون سملین” را انتخاب می‌کند بلکه به‌ وی لقبی سلطنتی معادل دوک هم می‌دهد. وی در دهسالگی به گراتس برای آموزش زبان آلمانی می‌رود و یازده ساله بوده که پدرش نادر شاه در ایران در سوءقصدی کشته می‌شود. وی در بیست سالگی مسیحی شده و ‌به ارتش اتریش می‌پیوندد و بزودی مهارت‌های جنگی نادر گونه‌اش را نشان می‌دهد و به فرماندهی و بعد سرگردی رسیده و در جنگ‌های مختلف شرکت می‌کند. وی در پنجاه و‌ شش سالگی پس از زخمی شدن در جنگ و ‌بهبود از ارتش با یک مقرری ماهانه بازنشسته می‌شود و مدال افتخار ارتش اتریش را نیز دریافت می‌کند.

یکبار ناپلئون که رویای بدست آوردن امپرطوری پرشیا را هم داشته برای وی پیغام می‌دهد که می‌تواند او را کمک ‌کند که به مقام سلطنت در ایران برسد ولی او قبول نمی‌کند.

وی دو ‌پسر بنام‌های یحیی و‌ یوسف از همسر ترکیه الاصل خود داشته و تا آخر عمر نام خود را به فارسی بنام “مصطفی علی میرزا خان” پسر نادر شاه امضاء می‌کرده و در ارتش اتریش بنام پرنس ایرانی مشهور بوده. خانه وی که او ‌در حیاط آن دفن شده اکنون‌ در وین موزه شده است.

خانه یوهان یوزف فون سملین، پسر نادرشاه در وین، اتریش
خانه یوهان یوزف فون سملین، پسر نادرشاه در وین، اتریش

نادرشاه در کشور گشایی از بزرگترین شاه های ایران بود و بنام آخرین سردار بزرگ آسیا شناخته می‌شود. وی متولد دره گز خراسان بود و‌ فردی خود ساخته بود که فتوحات بسیاری برای ایران کرد و‌گنجینه‌ها را چنان پر کرد که تمام ایران را سه سال از مالیات معاف کرد.

فرهاد کاشانی


سایر مطالب:

https://virgool.io/@golstar/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-dlaafkkwiopo
https://virgool.io/@golstar/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-ss1wxy585xc1
https://virgool.io/@golstar/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-the-stamp-collector-o7wkcwa8uemu