دروغی بزرگ با عنوان "تلگرام بلاک‌چین"

دروغی بزرگ با عنوان "تلگرام بلاک‌چین"
متأسفانه طی ماه‌های اخیر، مطالب بسیاری درباره‌ی تلگرام بلاک‌چین در فضا...