جامعه بیماری‌زا

https://virgool.io/@hadi.dadkhah/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-woyssbfv9sxw

گوته: هیچ کس برده‌تر از آن کسی نیست که خود را آزاد می‌پندارد.

دو نهاد بزرگ در هر جامعه هستند که توده‌ی مردم را به گوسفندهای فرمان‌پذیر تبدیل کرده‌اند.

مدرسه و رسانه

اما چطور؟

مدرسه بزرگترین نهادی است که در هر جامعه وظیفه‌ی گله کردن توده‌ی جامعه را بر عهده دارد و اگر کسی در این سیستم مانند بقیه نشد، این از خطای سیستم مدرسه است نه از عملکردش. چون قرار نیست کسی پس از ۱۲ سال تحصیل از مدرسه با فهم و علم از آن خارج شود، بلکه فقط قرار است نیروهای کار کارخانه‌ها تولید شوند بعلاوه‌ی مقادیر زیادی مردم برای مصرف تولیدات جامعه‌ی صنعتی!

و رسانه نیز نهاد بزرگی است که در کنار نهاد مدرسه به کنترل جوامع می‌پردازد.

بنابراین چیزی که ما در مدرسه می‌آموزیم حساب و کتاب و فیزیک و ریاضی و هندسه نیست، بلکه اینها لایه‌های سطحی هستند که جلوی دید ما را گرفته‌اند. چیزی که در اصل ما در مدرسه می‌آموزیم بوروکراسی است. فرمانپذیری است و از آن وحشتناک‌تر هدونیزم است.

هدونیزم را جورج اورول د رکتاب ۱۹۸۴ و آلدوس هاکسلی در کتاب دنیای شگفت انگیز نو از آن صحبت کرده‌اند.

دنیای شگفت‌انگیز نو اثر آلدوس هاکسلی
دنیای شگفت‌انگیز نو اثر آلدوس هاکسلی

برای اطلاعات بیشتر این ویدئو را با دقت ببینید.

https://www.youtube.com/watch?v=eZC7-XRb6Vw

لینک ویدئو در یوتوب

لینک ویدئو در تلگرام


مطلب قبلی را هم ببینید:

https://edu.karname.click/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7-goujjxz6rw78