یه پسر 13 ساله که اسمش هادیه، دوست داره برنامه نویس حرفه ای بشه و همیشه داره یاد میگره........ https://redl.ink/HadiAzarnasab