من شوالیه تاریکی

مهم نیست چی داری، مهم نیست چقدر داری، مهم نیست چطوری داری.

مهم اینه که از همه چیز جلو باشی، از همه ی اتفاقات، پیشامدها، نبودن ها، نشدن ها

مثل اون، مثل جوکر

اینجوری دیگه لازم نیست مدام به متعلقاتت اضافه کنی چون خیلی هاشون کاربردی ندارن، فقط حملش تو رو خسته میکنه.

تویی که برای عبور از اتفاقات فکر میکنی به اونها نیاز داری ..

ولی اون اینجوری فکر نمیکنه، خودش رو توی تاریکی هم پنهان نمیکنه، خودش رو مهم و جدی هم به نمایش نمیذاره، اتفاقا نقطه ی مقابل رو انتخاب میکنه، به هجو ترین شکل ممکن خودش رو نشون میده.

یه دلقک که دست بر قضا حریف توعه.


و تو باید در آنِ واحد با دو چیز مقابله کنی:

اول، دلقکی که می خواد تو رو خورد کنه

و

دوم، "دلقکی" که می خواد تو رو خورد کنه.


خودت رو بشناس، بیا بیرون، مثل اون باش

مثل اون، مقابل اتفاقات نباش، کنارشون باش

ازشون استفاده کن.


و یادت نره که:

من شوالیه تاریکی نیستم ولی اون جوکره.